Czy implanty zębowe trzeba wymieniać?

Od czego zależy żywotność implantów zębowych? Jaki wpływ ma na nią lekarz implantolog, a jaki pacjent? Czy implanty zębowe trzeba wymieniać? W artykule wyjaśniamy, jakie czynniki warunkują żywotność implantów stomatologicznych.

Podstawowe informacje o implantach zębowych

Jak już wielokrotnie podkreślaliśmy – implanty zębowe to bez wątpienia najkorzystniejszy z punktu widzenia biomechaniki, fizjologii i estetyki sposób na uzupełnienie ubytków zębów. Implanty dają pacjentowi pełen komfort psychiczny i odczucia biomechaniczno-fizjologiczne identyczne jak w przypadku zębów własnych. Ciągły rozwój technologiczny implantów, poparty szeregiem badań i testów medycznych, daje efekt w postaci coraz lepszego produktu i wydłużenia jego żywotności.

Czynniki biologiczne warunkujące żywotność implantów zębowych

Aby implant mógł funkcjonować jak naturalny ząb, musi dojść do procesu osteointegracji. Osteointegracja to w uproszczeniu proces polegający na wrastaniu komórek kostnych – osteoblastów w pory plazmy tytanowej – materiału, z którego wykonany jest implant zębowy. Po zakończeniu tego procesu, implant na trwale jest zespolony (zintegrowany) z kością żuchwy lub szczęki.

Nowoczesne nanostruktury przyspieszają proces osteointegracji. Obecnie dla implantów najwyższej klasy odsetek wymaganej integracji kostnej wynosi aż 99%. Czas pełnej osteointegracji jest osobniczo zmienny, zależy od czynników genetycznych, warunków w jamie ustnej i wynosi w przypadku żuchwy około 4 miesiące, a w przypadku szczęki od ok. 4 do ok. 6 miesięcy.

Wpływ lekarza i pacjenta na żywotność implantów zębowych

Trwałość implantów zębowych to wypadkowa:

 • 1. działalności lekarza implantologa,
 • 2. dbałości pacjenta o implanty,
 • 3. czynników, na które ani lekarz, ani pacjent nie zdołają wpłynąć.
 • Już etap decyzji pacjenta w kwestii wyboru gabinetu i lekarza może mieć wpływ na rokowanie dotyczące okresu żywotności implantu. Ważną rolę może odegrać wybór gabinetu dysponującego wyposażeniem najwyższej klasy i oferującego implanty o najwyższej jakości. Duże znaczenie może mieć także wybór konkretnego lekarza, którego wiedza implantologiczna, protetyczna i doświadczenie pozwolą na wybór najlepszej metody leczenia implantoprotetycznego.

  Dobry implantolog a żywotność implantów zębowych

  Warunki, które musi spełnić dobry implantolog, aby zadbać o jak najdłuższą trwałość implantu to:

  • zebranie dokładnego wywiadu medycznego,
  • wnikliwe badanie fizykalne, w tym wykluczenie chorób periodontologicznych,
  • diagnostyka obrazowa w postaci zdjęcia pantomograficznego i tomografii komputerowej, pozwalająca ocenić podłoże kostne pod implant,
  • planując pracę protetyczną musi pamiętać, aby prawidłowo zrekonstruować zwarcie całego układu stomatognatycznego, nie tylko np. pojedynczego implantu,
  • musi także pamiętać o tym, aby implanty były prawidłowo obciążone,
  • musi uświadomić pacjentowi wagę ścisłego przestrzegania zaleceń lekarskich po zabiegu implantacji, mających istotny wpływ na żywotność implantów.

  Dbałość pacjenta o implanty

  Pacjent musi natomiast z największą starannością dbać o:

  • prawidłowe nawyki higieniczne,
  • właściwe nawyki dietetyczne,
  • musi pamiętać o regularnych wizytach kontrolnych,
  • musi zwracać uwagę na to, czy nie pojawiły się objawy mogące zwiastować jakąkolwiek patologię w jamie ustnej,
  • powinien przeprowadzić 2 razy w roku zabieg profesjonalnej higienizacji. Podczas takiego zabiegu z zębów zostanie usunięta bakteryjna płytka nazębna, która może być przyczyną powstawania próchnicy i stanów zapalnych, stanowiących zagrożenie dla implantów. W czasie zabiegu oczyszczone zostaną również same implanty.
  • troską i obserwacją pacjent musi także otoczyć dziąsła, które stanowią barierę ochronną przed infekcjami zarówno dla zdrowych zębów, jak i implantów.

  Czynniki trudne do przewidzenia to choroby pogarszające ogólny stan zdrowia pacjenta, mające wpływ na jego układ immunologiczny, hormonalny, biomechanikę kości i stan tkanek miękkich w jamie ustnej.

  Na żywotność implantów wpływ ma wiele czynników i trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, czy implanty zębowe trzeba wymienić. Jak wyżej napisano, zależy to od lekarza, pacjenta i często trudnych do przewidzenia uwarunkowań zdrowotnych. Jednak dotychczasowe obserwacje pozwalają na bardzo optymistyczne sformułowanie prognoz dotyczących żywotności implantów zębowych.

  Autor: lek. stom. Beata Świątkowska

  Źródło tekstu: https://stomatologiaswiatkowska.pl/blog/czy-implanty-zebowe-trzeba-wymieniac/