nota księgowa 40 euro

Nota księgowa – co mówią o tym przepisy ustawy

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności z reguły zderzają się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to ogromny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 r. w razie wystąpienia opóźnień we wniesieniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 100 i 70 euro.

Kiedy według ustawy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, ale nie większej niż 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 roku może z kolei wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na 100 euro. Wypada wspomnieć, iż taką notę można wysłać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu opóźnienia w płatności, w dodatku bez potrzeby uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Należy jednakże zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zburzy pielęgnowanych częstokroć przez wiele lat dobrych stosunków partnerskich. Wszak opóźnienie w przelaniu należności za fakturę może być kwestią prostego niedopatrzenia czy chwilowych kłopotów finansowych dłużnika, a nie jego rozmyślnym zabiegiem. Dlatego też, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Wypróbuj generator not księgowych na 40 euro

W momencie, gdy wierzyciel po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie znajdują się w przytoczonym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się na podstawie średniego kursu euro deklarowanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanym polecamy skorzystanie z generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – polskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które wyposażone jest też w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]