Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Jeśli szukasz kontenerów na odpady, kliknij tu.

Nie wszystkie śmieci powinny być wyrzucane do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które powstają podczas różnych remontów i prac budowlanych, jak również odpadów industrialnych. Należy je odwozić do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednak wyniknąć trudności związane z magazynowaniem oraz transportem odpadów. Żeby ich uniknąć, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na śmieci

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przeznaczone do magazynowania i przewozu gruzu, opakowań, starych mebli i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są także kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są też niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak granulaty, wióry metalowe bądź trociny. Ich załadunek usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla ekip sprzątających i przedsiębiorstw budowlanych

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze firmy. Wśród nich można wymienić między innymi brygady sprzątające i zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego rodzaju zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywozu odpadów o niestandardowych gabarytach i gruzu. Odnajmują je one swoim klientom, a po napełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich przechowywania lub recyklingu.

Nasz adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]