Przetwory ekologiczne – zdrowa, naturalna żywność

Sprawdź, gdzie zamówić żywność eko.

Od dynamicznego rozkwitu branży żywieniowej, który zaczął się w zeszłym wieku, artykuły spożywane przez nas codziennie zaczęto nagminnie wypełniać różnymi substancjami przedłużającymi ich świeżość. Jednak razem z dojrzewającym zainteresowaniem odbiorców odnośnie tego, co jedzą i jakie może to wywoływać skutki dla ich zdrowia, ostatnio coraz częściej poszukują oni produktów wytworzonych z żywności eko.

Żywność eko – z upraw nie wykorzystujących syntetycznych pestycydów i nawozów

Aby konkretny produkt oferowany w naszym kraju mógł mienić się „eko”, musi sprostać wielu warunkom. Żywność ekologiczna oraz przetwory z niej wykonane muszą uzyskać konkretne certyfikaty nadawane przez wyznaczone do tego instytucje. Główną jednakże cechą spożywczych produktów ekologicznych jest to, że wykorzystane do ich przyrządzenia owoce i warzywa kultywowano według kluczowych reguł rolnictwa ekologicznego. To oznacza, iż rolnicy nie stosowali chemicznych pestycydów ani nawozów, które mogłyby mieć niekorzystny oddziaływanie nie tylko na zdrowie ludzi, lecz które też są zagrożeniem dla ekosystemu. Niektóre wszak nawozy wywołują zasolenie gleby bądź zatruwają wody gruntowe, a natryski pół chemicznymi pestycydami nieraz powodują np. obumieranie pożytecznych owadów. Z kolei ekologiczna uprawa powoduje, że rośliny mają wielokrotnie niższą zawartość azotynów, azotanów i metali ciężkich, a to oznacza, iż mniej tych niezdrowych substancji przedostanie się do organizmu ich konsumentów.

Co musi znaleźć się na etykiecie żywności ekologicznej

Żywność ekologiczna podlega ciągłej kontroli na wszystkich etapach produkcji, w tym też podczas przewozu i składowania. Co ważne, jeśli artykuł spełnia warunki, jego wytwórca obok rutynowych informacji m.in. o dacie trwałości, masie netto, kraju produkcji ingredientów, warunkach przechowywania czy wartościach odżywczych, musi również obligatoryjnie wskazać numer ID jednostki certyfikującej dany artykuł oraz zamieścić logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, którym jest liść ułożony z gwiazdek. Szukając żywności eko powinno się zatem czytać uważnie etykiety wyrobów, a nabywając je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy na stronie zamieszczona jest informacja o zdobytych certyfikatach.

Nasz adres:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]