Badania psychologiczne kierowców niezbędne w pewnych zawodach

Na www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/ zamówisz badania psychotechniczne Bielsko Biała.

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do wykonania badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się takim badaniom. Są one wymagane w przypadku kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Łatwo zauważyć więc, iż są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć wyłącznie w przypadku, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie organa – czyli np. przez Policję – po spowodowaniu poważnej kolizji.
Zadaniem testów jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, jakie mogą być spowodowane na przykład przez brak koncentracji czy zbyt wolny refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnych urządzeń. W toku badań znaczenie ma wiek badanego, bo badane umiejętności obniżają się wraz z wiekiem, a więc konieczne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności badań, to badania kierowców zwykle wykonuje się co pięć lat, ale jeśli ukończyli 60 lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, zobowiązani są poddawać się badaniom co rok.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]