Badania wysokościowe – bezpieczeństwo pracy na wysokości

Zleć badania wysokościowe Bielsko Biała.

Pracą na wysokościach nazywamy pracę wykonywaną na wysokości powyżej 3 metrów nad gruntem bądź podłogą. Dotyczy to zatem robót głównie budowlanych, ale również pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków i osoby reprezentujące wiele innych zawodów. Na czym polegają takie badania?

Co sprawdzają badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo że zgodnie z przepisami BHP musi być wykonywana z używaniem właściwych akcesoriów, jest szczególnie niebezpieczna, w związku z tym badania wysokościowe mają na celu wyeliminowanie z niej osób, dla których może wiązać się z niebezpieczeństwem. Pracy takiej nie mogą wykonywać osoby mające skłonności do zawrotów głowy, narzekające na zaburzenia równowagi czy mające kłopoty ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi więc pełna diagnostyka z zakresu laryngologii (co ma związek z błędnikiem i równowagą), okulistyki i neurologii. Badania przeprowadza się poddając osobę badaną prostym testom przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń. W czasie badań można również zdiagnozować schorzenia do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do robót na wysokościach, poddanie się im jest więc szczególnie ważne. Nie należy obawiać się, że konieczne będzie przeznaczenie na te badania wiele czasu, bo istnieje możliwość przeprowadzenia pełnej diagnostyki nawet w ciągu jednego dnia.

Badania wysokościowe – jak długo są ważne?

Badania wysokościowe trzeba wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie oznacza to, że wystarczy wykonać je tylko raz. Mając na uwadze, że w trakcie pełnienia obowiązków mogą pojawić się kłopoty zdrowotne, a także, iż taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom wysokościowym trzeba poddawać się co dwa-trzy lata. Osoby, które przekroczyły pięćdziesiąt lat, muszą natomiast wykonywać je każdego roku.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]