Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Niezbędne informacje na temat cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie. Przekonaj się!

Za sprawą otwarcia się Polski na biznes z większości krajów świata zwiększył się popyt na usługi translatorskie. Codziennie tłumacze wykonują tysiące poświadczonych i zwykłych translacji na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, iż w sieci łatwo znaleźć bezpłatne platformy oferujące translację, jeszcze przez lata nic nie zastąpi usług wykwalifikowanych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich pomocy jest nieraz niezbędne, np. jeśli musimy przynieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy wstępnie oszacować cenę tłumaczenia. Co zatem wpływa na cenę przekładu?

Czynniki wpływające na koszt tłumaczenia

Ostateczną cenę tłumaczenia tekstu kształtują następujące elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład z innego języka na język polski jest zwyczajowo o kilkadziesiąt procent tańszy aniżeli translacja w kierunku odwrotnym.
2. Język, na który bądź z którego planujemy przełożyć tekst. Przekład z modnych języków romańskich (włoski, hiszpański) albo germańskich (holenderski, niemiecki) będzie zasadniczo tańszy aniżeli translacja z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego) lub słowiańskich (np. rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego).
3. Termin realizacji przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeżeli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” powinniśmy szykować portfel na większy wydatek.
4. Poziom trudności tłumaczenia albo tematyka tekstu. Przekład dokumentów handlowych, prac akademickich lub podręczników medycznych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki specyficznej dla konkretnej specjalizacji, lecz również stosowną wiedzę, żeby poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji niedopuszczalnych błędów.

Czym różni się tłumaczenie poświadczone od przekładu prostego?

Warto podkreślić, że tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak np. paszport czy dokumenty szkolne (certyfikat uczestnictwa w kursie, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie potwierdza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym oznacza czy tłumaczenie powstało z odpisu, oryginału bądź kopii, jak również przypisuje mu odrębny numer. Tłumacze przysięgli zwykle mają stały cennik za translację popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, z kolei w razie nieodzowności zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi oblicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]