Masz świadectwo w języku rosyjskim? Zleć translację tłumaczowi przysięgłemu

Wszystko, czego trzeba dowiedzieć się o tłumaczenia rosyjski Kraków, uzyskasz na http://tinyurl.com/ya25agou.

Kilka ostatnich lat to czas przypływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, iż pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się także ogromny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są wymagane do podjęcia studiów bądź pracy w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są niezbędne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Rosji, Białorusi, Kazachstanu bądź Ukrainy. Należą do nich między innymi prawa jazdy oraz dowody osobiste, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim być?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. W związku z tym, aby wykonywać ten zawód, trzeba otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]