Rozwój kompetencji pracowników – jak zacząć?

Szukasz wiadomości o rozwoju kompetencji pracowników? Dobrze trafiłeś!

Coraz więcej pracodawców zauważa, że rozwój pracowników w znacznym stopniu ma wkład w sukces całego przedsiębiorstwa. Zaangażowana kadra zaopatrzona w szeroki wachlarz umiejętności miękkich to główny filar każdej firmy.

Rozwój pracowników – ujawnij utajone możliwości swojej kadry

Audyt personalny pracowników pozwalający na weryfikację ich osobistych kompetencji oraz uwarunkowań może wesprzeć właściciela firmy w kompletowaniu kadry, która będzie przygotowana na niecodzienne wyzwania. Za pomocą sesji AC/DC wykonanej przez profesjonalnego doradcę zawodowego można dostrzec, który z pracowników manifestuje umiejętności kierownicze i zostanie dobrym liderem teamu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być wykonywane na różnorodne sposoby – przykładowo w formie sesji indywidualnych lub grupowych. W trakcie audytów z pracownikami wykorzystywane są wypróbowane techniki szkoleniowe, np. wywiady, symulacje, studium przypadku (case studies) bądź zadania w grupach. W ten sposób można odkryć skryte możliwości zespołu i wesprzeć rozwój pracowników. Po ukończeniu audytu można prowadzić dalej pracę z zespołem w postaci coachingu.

Jak przebiegają audyty AC/DC i rozwój pracowników?

Prawidłowo opracowany audyt jest rozdzielona na wiele faz. Rozpoczyna się od określenia kompetencji wymaganych do wypełniania danej funkcji w firmie. W kolejnym etapie audytor dobiera techniki, które zostaną wykorzystywane w czasie sesji. Trzecim etapem jest powiadomienie o intencjach sesji, a także tego, co zamierza się dzięki niej osiągnąć. Nie bez znaczenia jest też miejsce, w którym zostaną przeprowadzone sesje z zatrudnionymi – powinno ono zapewniać komfort, który wspomoże osiągnięcie założeń audytu. Sama sesja AC/DC (indywidualna lub grupowa) jest prowadzona przez wykwalifikowanych coachów z wykształceniem psychologicznym. Sesja trwa co najmniej 4 godziny. Po jej zakończeniu Klient otrzymuje indywidualny, drobiazgowy raport, w którym znajduje się diagnoza kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich silne strony oraz przekazane są informacje, jak powinien przebiegać następną fazę rozwoju pracowników. Audyt wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]