W trakcie budowy domu postaraj się o właściwą izolację fundamentów

Zabezpieczenie fundamentów przed negatywnym oddziaływaniem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najistotniejszych etapów budowy solidnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć wnikająca w mury z czasem doprowadzi do uszkodzenia ich konstrukcji, a wykwity pleśni i grzybów za czasem odbiją się niekorzystnie na zdrowiu ich rezydentów.

Kto wykona izolację fundamentów?

Projektując budowę obiektu, powinno się zlecić opracowanie najlepszego sposobu hydroizolacji zawodowcom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale też w odtwarzaniu hydroizolacji w tych już istniejących. Wiedzą oni, jakich pomyłek wystrzegać się oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się najlepiej w danej sytuacji. Wszak zastosowanie adekwatnych technik izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy planowane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych czy też osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Istotna jest też szczegółowa analiza warunków wodnych na terenie, na którym zamierzana jest budowa. Dzięki niej można sprawdzić czy nieodzowna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy może przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się groźba podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, że po deszczu fundamenty stoją w wodzie długi czas).

Metody hydroizolacji fundamentów

Zależnie od typu fundamentów, do ich osłony przed wilgocią stosuje się odmienne sposoby. Płytę fundamentową, na której przeważnie stawia się budynki tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można izolować od dołu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Natomiast nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej zastosować ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej sprawdzi się użycie izolacji pionowej i poziomej, która zatrzyma kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonanie hydroizolacji fundamentów też warto pozostawić profesjonalistom, bowiem częstym błędem mniej doświadczonych ekip jest lekceważenie wskazówek wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (m.in. tych dotyczących warunków i procedur aplikacji materiałów izolacyjnych) bądź zastosowanie ich tanich zamienników, nie mających analogicznych właściwości wodochronnych. Niepoprawne ukończenie prac czy wykorzystanie materiałów nieadekwatnych do poziomu obciążenia wilgocią może skutkować, że będzie ona nieefektywna.